איך משחקים?

קלפי המשחק:
3 סדרות:
(חד גדיא, עשר המכות ואחד מי יודע) - הנחת קלף זהה מזכה ב-3 אגוזים,
קלף סמוך (אחד לפני ואחד אחרי) = 2 אגוזים, קלף סדרה = 0.

קלפי שינוי ופעולה:
• דיינו
- משנה סדרה
• 4 הבנים (רשע, חכם, תם ושאינו יודע לשאול), פסח ומצה - לוקחים אגוזים לפי ההוראות
על גבי הקלף.
• 4 הקושיות החלפת קלפים שלך עם קלפים לא גלויים ממשתתף לפי בחירתך.
• מרור - מוריד 3 אגוזים בספירה הסופית.

• אפיקומן - מוסיף 3 אגוזים מהקופה בספירה הסופית.
• אליהו - מוסיף 2 אגוזים בספירה הסופית ממשתתף אחר לפי בחירתך.

את הקלפים: מרור, אפיקומן ואליהו לא ניתן להניח במהלך המשחק.

מהלך המשחק:
טורפים את כל הקלפים ומחלקים לכל משתתף 8 קלפים לא גלויים (במהלך המשחק שומרים תמיד על 8 קלפים ביד). יתרת הקלפים משמשים כקופה.
המשחק הראשון מניח קלף סדרה גלוי.
כל משתתף בתורו מניח על הקלף הגלוי קלף מהסדרה המתאימה או קלף שינוי ופעולה, לוקח אגוזים לפי הוראת הקלף ומשלים ל-8 קלפים מהקופה.
את קלפי שינוי ופעולה ניתן להניח במקום קלף סדרה. אותה סדרה תמשיך בתור הבא ותשתנה רק לאחר הנחת קלף "דיינו".
המשחק מתנהל לפי תור. כל שחקן חייב להניח קלף בתורו. רק אם אין לאחד השחקנים מה להניח, יעבור התור לבא אחריו.
משתתף המשתמש בקלף דיינו מניח לאחריו קלף סדרהולאחר מכן לוקח שני קלפים מהקופה, כדי לשמור על 8 קלפים ביד.

כשתמו כל הקלפים בקופה ממשיכים לשחק עד שאין עוד מהלכים אפשריים. במהלך המשחק יהיה מספר האגוזים שברשות כל משתתף ידוע לכולם. בסיום המשחק יחשפו השחקנים את קלפיהם, יספרו את האגוזים ויוכרז המנצח.
שימו לב לאליהו! הוא יכול להביא למהפך ברגע האחרון!
המלצה: במשחק של 2 שחקנים, עדיף להוציא מהמשחק 2 קלפי מרור.

בהצלחה!
  

כתיבה שיווקית: פולינה שטרן-שלמה
Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים